Köpvillkor

Mollio.se har upphört

Köpvillkor hos Mollio

 

Allmänt

För dig som är privatperson gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

 

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du som är privatperson registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

 

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

 

Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd innan köpet kan genomföras.

 

Betalning

Alla varor anges i SEK inkl moms.

 

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan kan du välja betalsätt. Vi erbjuder följande betalsätt:

 

- Kortbetalning med Visa- eller MasterCard och Americanexpress

- Swishbetalning till vårt swishnummer. 123 188 3412.

 

Betalning till swish-nummer måste göras inom 24 timmar. Efter denna tid makuleras ordern. Om betalningen inkommit en helgfri vardag före kl. 14, skickas ordern samma dag.

 

Leverans

Order/Swishbetalningar inkomna före kl. 14:00 (helgfria vardagar) skickas från oss samma dag. Levereras av Postnord sker vanligen vardagen efter vi skickat ditt paket. Om paketet är för stort för att delas ut i din brevlåda, får du en avi om att hämta ut det på närmaste postkontor.

 

Inom Sverige är all frakt gratis. Frakt inom övriga Europa kostar SEK 49:- och tar mellan 2 och 7 dagar.

 

Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Vi meddelar dig alltid via e-post till om din vara inte finns på lager. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

 

OBS! Det är ditt ansvar att se till att adress och telefonnummer som du angett vid beställningstillfället är korrekt.

 

Ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. Mollio erbjuder alla kunder 30 dagars öppet köp. För att du ska kunna nyttja din ångerrätt måste du returnera varan i oanvänt och oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det du som står för returkostnaden. Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan.

 

Kontakta oss alltid innan du skickar en vara i retur!

 

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog meddelandet om ångerrätt, förutsatt att vi mottagit varan inom denna tid.

 

Reklamation och återköp

Vid leverans till dig är det Mollio som är ansvarig för att din order kommer fram. Vid en retur är du som kund ansvarig för att varan returneras till oss i oskadat skick inom 30 dagar.

 

Om du som privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

 

Varor som återsänds mot postförskott eller efterkrav löser vi inte ut.

 

Kontakta oss alltid innan du skickar en vara i retur!

 

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

 

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

 

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

 

FAQ - klicka här för info